Loading....

Antikrigskommittén i Sverige har blivit stämplat som en ”oönskad” organisation. 9 punkter.

Den 10 januari 2023 lade Rysslands justitiedepartement genom order nr 1 till Antikrigskommittén till i listan av oönskade organisationer. Från det ögonblicket trädde beslutet i kraft. Vad händer nu?

Vad innebär det?

Detta innebär att organisationens verksamhet anses av Rysslands myndigheter som hotfull mot statens intressen och är förbjuden. Beslutet påverkar dock inte vårt arbete i Sverige. 

Organisationen kan inte verka i Ryska Federationen, genomföra projekt och öppna representationskontor i landet.

Ryska medborgare som är i kontakt med organisationen kan hållas ansvariga.

Är det tillåtet att samarbeta med en sådan organisation?

Om du är en rysk medborgare, är svaret nej.

Lagen definierar tre typer av samarbete:

 • "Deltagande i aktiviteter" - inte strikt definierad, men vanligtvis innebär att delta i evenemang, dela poster i sociala medier osv.
 • "Finansiering" - överföring av pengar till organisationen
 • ”Organisation av verksamhet” – avser endast styrelsen i organisationen 

De ryska myndigheterna kommer dock inte kunna lagligt få bevis för sådan samarbete.

Hur kan "deltagande i aktiviteter" hota mig?

Om faktumet av deltagandet blir känt, kan en mindre administrativ böter utdömas. Vid upprepade överträdelser kan ett brottmål inledas, men sannolikheten för detta är mycket låg. Det finns få sådana fall, och hittills har de bara rört en organisation - «Det öppna Ryssland».

Det finns för närvarande ingen systemisk förföljelse enligt denna artikel, inte ens för de organisationer som verkar i Ryssland och inte utomlands.

Vem löper störst risk?

De som utför "finansiering" och "organisation av verksamhet", dvs enligt Ryska Federationens strafflag 284.1: chefer, såväl som de som har överfört pengar till en organisation (juridisk person). Alla donationer samlades in till organisationens anhängares personliga konton, så att inga överföringar gjordes direkt till organisationen. 

Alltså är riskerna för vanliga medlemmar och deltagare i våra evenemang minimala.

Vad kan leda till administrativt ansvar? Vad kan jag få för bestraffning?

 • Om du har delat eller gilla-markerat vårt material i sociala medier, samt skrivit kommentarer under dem
 • Om du har deltagit i våra evenemang

För medborgare (individer) föreskriver artikel 20.33 i Ryska Federationens kod en administrativ böter mellan fem och femton tusen rubel.

Varför är det osannolikt att ens få administrativa böter? 

 • Vi håller ditt medlemskap hemligt. Tillgång till din personlig info och data om betalning av medlemsavgiften är begränsad även för styrelsen och lämnas inte till tredje part.
 • Svenska statliga myndigheter och banker har inte tillgång till listan över medlemmar i organisationen. Dessa uppgifter lämnas inte ut till de ryska myndigheterna. Detta är förbjudet enligt lag. 
 • Vi är inte officiella organisatörer av något evenemang som vi anordnar. Sådana organisatörer är antingen individer eller andra organisationer.

När kan jag få böter?

 • Det finns en risk för de som behöver resa till Ryssland att få böter.
 • Om du har utländskt medborgarskap och inte ryskt, kan du inte heller hållas ansvarig. Men med flera medborgarskap inkl. ryskt, anses du vara medborgare i Ryska Federationen.
 • Även om en administrativ böter kan utdömas, kan utresa från Ryssland begränsas endast om: a) du inte har betalat dessa böter b) skuldbeloppet har överstigit 10 000 rubel c) fogden har fattat ett beslut om att begränsa utresan tills den befintliga skulden är betald.

Jag måste resa till Ryssland och jag vill inte få böter. Hur kan jag skydda mig själv?

 • När du deltar i våra evenemang, vänligen säg till att du inte vill bli fotograferad eller omnämnt i publikationer - dina bilder eller omnämnanden av dig kommer inte att synas offentligt. 
 • Kommunicera inte med journalister om de inte är villiga att hålla dig anonym (traditionella svenska medier - SVT, Sveriges Radio, ledande tidningar - kommer med största sannolikhet att tillhandahålla det på din begäran).
 • Innan inresan till Ryssland, rengör din telefon från information som eventuellt kan uppmärksammas av myndigheterna. För att förbättra digital kompetens, rekommenderar vi utbildningsmaterialet från Greenhouse of Social Technologies. t.ex. den här videon- om säkerhet i Telegram.

Hur allvarligt är allt detta?

 • Vi kan inte veta säkert, men all de senaste årens repressiva lagstiftning har tillämpats och fortsätter att tillämpas på ett mycket selektivt sätt, så det är osannolikt att något annat kommer att följa detta beslut.
 • Med tanke på den märkbara degraderingen av statens integritet, legala nihilism och dysfunktionell statsapparat, tror vi inte att de ryska myndigheterna kommer att påbörja allvarlig förföljelse av antikrigsorganisationer som verkar utomlands. Just nu verkar de helt enkelt inte ha resurserna att göra det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *