Loading....

Antikrigskommittén i Sverige
«Russians Against War»

22 декабря генпрокуратура признала нашу организацию «Российский антивоенный комитет» нежелательной на территории РФ.
Мы выпустили пресс-релиз.

О том, что данное решение означает для членов нашего Комитета и остальных наших сторонников, читайте здесь.

2023-01-11: В телеграме появился бот с названием «Ryska Antikrigskommitteten i Sverige» @RyskaAntikrigskommitteten_bot. Мы НЕ имеем отношения к созданию этого бота. Мы советуем вам НЕ писать этому боту!

Den ideella föreningen Antikrigskommittén i Sverige "Russians Against War" bildades i maj 2022 och finns i Stockholm, Sverige. Vår rörelses huvuduppdrag är att förena alla medborgare i Ryska federationen och alla rysktalande i Sverige som protesterar mot det kriminella kriget som Putin och hans regim utlöste i Ukraina

Våra mål:

  1. Att visa det ukrainska folket och världen att kriget startades av Putin och att många ryssar är emot det.
  2. I största möjliga mån stödja det ukrainska folket och flyktingar från kriget.
  3. Ge stöd till aktivister som protesterar emot kriget i Ryssland.

The non-profit organization Anti-war Committee in Sweden «Russians Against War» was founded in May 2022 and is located in Stockholm, Sweden. The main mission of our movement is to unite all citizens of the Russian Federation and all Russian-speaking people in Sweden who are against the criminal war unleashed by Putin and his regime in Ukraine. We demand an immediate end to the military aggression against Ukraine.

Our goals:

  1. Show Ukrainians and the whole world that Putin unleashed the war, and many people in Russia are against it.
  2. Provide maximum support to the Ukrainian people and refugees from Ukraine.
  3. Provide support to activists who are protesting against the war in Russia.

Kontakter

Antikrigskommittén i Sverige
”Russians against war”
Organisationsnummer: 802539-6253
32C Armégatan
17171 Solna

+46 76 841 11 41
russiansagainstwar@gmail.com