Loading....

Обращение Антивоенного комитета в Швеции к сотрудникам российской дипломатической миссии и другим государственным служащим Российской Федерации на территории Швеции

Den 24 februari 2022 inledde Ryska Federation en storskalig invasion av Ukraina. Den ryska armén jämnar ukrainska städer med marken och mördar fredliga invånare i svårfattbar omfattning. Den tar inte ens hänsyn till de stora förluster i människoliv som den själv lider.

Detta är väl bekant inte bara för högt uppsatta ämbetsmän i Ryska Federationen, det är också uppenbart för ryska statstjänstemän i Sverige. Till skillnad från många av Rysslands invånare, som vilseleds av propagandalögner från Kremltrogna media, har ryska tjänstemän i Sverige tillgång till fullständig information om kriget. Och inte nog med det. Till skillnad från hundratusentals ryska medborgare som inget hellre vill än att komma undan dagens ryska militaristiska diktatur, men inte är i stånd att göra det, är tjänstemännen i Europa skyddade från den ryska repressiva apparaten.

Ryska beskickingsanställda vet att deras arbetsgivare bedriver ett erövringskrig. De vet att deras arbetsgivare mördar ukrainska barn, pensionärer och gravida kvinnor. Ändå fortsätter de att tjäna den ryska staten. De inte bara understöder de Rysslands krigsförbrytelser genom tyst passivitet. De deltar i förbrytelserna. I sina informationskanaler sprider Rysslands ambassad i Sverige lögnerna från den ryska statsledningen.
Vi uppmanar alla medarbetare vid den Rysslands ambassad i Stockholm och vid dess generalkonsulat i Göteborg, men också alla övriga ryska statstjänstemän i Sverige, att omgående ta offentligt avstånd från den ryska statens brott. Vi uppmanar dem att genast söka politisk asyl i Sverige och ta kontakt med svenska massmedia. I jämförelse med de risker som invånarna löper i de ukrainska städer som er arbetsgivare förintar, men också i jämförelse med den fara som ryska medborgare i Ryssland utsätter sig för när de går ut i aktioner mot det pågående kriget, är den risk som en sådan handling innebär för er helt försumbar.

Varje rysk statstjänsteman i Sverige som inte offentligt fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina kommer att betraktas som en medbrottsling till angriparen. Ingen som står i sådan statlig rysk tjänst kommer att kunna rentvå sig från sin skuld i de mördade ukrainarnas död eller sin skuld i de ryska värnpliktigas undergång när de sänds ut i detta brottsliga krig. I synnerhet gäller detta emellertid de högsta ryska ämbetsmännen i Sverige: Rysslands ambassadör Viktor Ivanovitj Tatarintsev, generalkonsuln i Göteborg Anastasia Vasiljevna Fjodorova och militärattaché Nikolaj Nikolajevitj Alesjtjenko.

Ni har ännu en chans att undvika att fläckas av evig skam. Det är er sista chans. För var dag av stillatigande blir den allt omöjligare att gripa. Vänta inte tills den helt är borta.

/Antikrigskommittén i Sverige ”Russians Against War”